Kurikulum MA Al-Muayyad SKA 2017/2018

Kurikulum 2013.
Madrasah Aliyah Al-Muayyad Surakarta pada tahun 2014 menggunakan Kurikulum 2013. Pergantian pemerintahan muncul perubahan-perubahan kebijakan sehingga pada tahun pelajaran 2015/2016 hanya Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam saja yang tetap menggunakan Kurikulum 2013, sedangkan Mata Pelajaran Umum kembali kepada KTSP. kondisi ini berlaku sampai Tahun Pelajaran 2016/2017.

MA Al-Muayyad Surakarta kembali melaksanakan Kurikulum 2013 secara penuh pada Tahun Pelajaran 2017/2018. Pelaksanaan ini berdasar “SK Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 3525  Tahun  2017 Tentang Penetapan Madrasah Pelaksana Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2017/2018” 

Madrasah Aliyah Al-Muayyad Surakarta pada Tahun Pelajaran 2017/2018 menerapakan 2 Jurusan, yaitu: 
1. Peminatan Matematika dan Ilmu Alam dan Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial untuk kelas X,
2. Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial untuk kelas XI dan XII.

Program Tahfidh Al-Qur'an 30 Juz.

Mulai Tahun Pelajaran 2009/2010 dibuka Program Tahfidh Al-Qur'an 30 Juz sebagai Progam Unggulan guna memaksimalkan Progam Pendidikan Agama Islam di MA Al-Muayyad Surakarta.
Sampai tahun 2017 Alumni MA Al-Muayyad Progam Tahfidh Al-Qur’a banyak yang meneruskan di Perguruan Tinggi dan sebagian masih berkhidmah di Pesantren.

Progam Madrasah Diniyyah Wustha.

Setiap siswa MA Al-Muayyad Surakarta wajib berasrama di Pondok Pesantren Al-Muayyad Surakarta dan wajib mengikuti progam-progamnya.
Di antaranya:
1. Progam Madrasah Diniyyah Wustha (MDW)
Pelaksanaan Jam 13.30 sampai 15.30
Kurikulum Pondok pesantren Al-Muayyad Surakarta.
2. Qiro’atul Qur’an
Pelaksanaan           :Setiap bakda solat Subuh dan Magrib.
Kurikulum                         : Juz ‘Amma, Bin Nadhor 30 Juz, Bil Ghoib 30 Juz.
Sifat                                  : menyesuaikan Kemapuan siswa/santri.
3. Belajar Malam dan Kajian Ilmu-lmu Diniyyah.
   Pelaksanaan          : bakda solat Isyak.

Mu’adalah (disetarakan) dengan Al-Azhar Mesir
Ijazah MA Al-Muayyad Surakarta telah Mua’adalah (disetarakan) dengan Al-Azhar Mesir, sehingga bagi siswa/i yang berminat bisa melanjutkan ke Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. 

OUTING CLASS KE KERATON KASUNANAN SURAKARTA HADININGRAT

OUTING CLASS KE KERATON SURAKARTA


Outing class dalam pembelajaran PKn berkaitan dengan materi Sistem Pemerintahan Monarki. Dilaksanakan pada hari Senin, 23 Oktober 2017. Kelas XI ipa 1, kelas XI ipa 2,dan kelas XI ips melaksanakan pembelajaran PKn di luar kelas yaitu di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Bp Akhmat Munir,S.H selaku guru PKn mengajak semua anak -anak khususnya kelas XI MA Almuayyad Surakarta melihat langsung Sistem Pemerintahan Monarki di keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Berangkat dari MA Al Muayyad Surakarta jam 09.00, anak-anak berangkat dengan menggunakan angkutan umum dan BST (Batik Solo Trans). Sampai dikeraton anak-anak langsung dapat pengarahan dan pengetahuan dari abdi dalem keraton tentang pengetahuan yg berkaitan dengan keraton. Tidak ketinggalan juga anak-anak masuk ke museum keraton untuk melihat benda-benda peninggalan sejarah dari raja terdahulu. 
Siswi MA Al Muayyad Surakarta foto dengan prajurit keraton di depan pintu masuk keraton
Siswa MA Al Muayyad Surakarta foto dengan prajurit keraton di depan pintu gerbang bersama guru-guru.
Siswa siswi MA Al Muayyad Surakarta berkenalan dengan abdi dalem keraton selaku tour guide yg mendampingi rombongan
Siswa siswi MA Al Muayyad Surakarta mendengarkan penjelasan mengenai kaca besar yang berada di depan pintu masuk halaman keraton
Siswa siswi MA Al Muayyad Surakarta mendengarkan penjelasan mengenai silsilah keraton surakarta di halaman keraton
Siswa siswi MA Al Muayyad Surakarta foto bersama di depan Sasana Sewaka
Siswa siswi MA Al Muayyad Surakarta foto bersama di depan Sasana SewakaSiswa siswi MA Al Muayyad Surakarta mendengarkan pengarahan mengenai gedung Sasana Sewaka
Siswa Siswi MA Al Muayyad Surakarta melihat ke dalam museum Keraton


Siswa siswi MA Al Muayyad Surakarta melihat benda-benda bersejarah dan silsilah keluarga keraton


Siswa MA Al Muayyad melihat replika gamelan di museum Keraton
Siswa Siswi MA Al Muayyad mendengarkan penjelasan terakhir dari tour guide
Siswa siswi MA Al Muayyad berpamitan dan berterima kasih atas penjelasan dan pengarahan yg diberikan oleh tour guideSemaan Rutin Bulanan Program Tahfidz Madrasah Aliyah Al-Muayyad Surakarta

Semaan Rutin Bulanan Program Tahfidz Madrasah Aliyah Al-Muayyad Surakarta

SERBA SERBI PORSENI

MA Al Muayyad mengikuti PORSENI yang dilaksanakan IPMA PUSAT pada hari Minggu,15 Oktober 2017. Banyak cabang olahraga yang dilaksanakan, antara lain : sepakbola, bola voli, kasti, marathon, sprint, lempar lembing, tolak peluru, lari estafet, dll. 
 
Design by Cak Imin | | Agus Muhaimin